Šumatovačka 52, Beograd
T. +381.11.2424329
M. +381.69.2424329
Radno vreme: radnim danima 08 - 20h
Poruči

Nudimo Vam da iz uzorka kapi krvi uradite kompletnu analizu organizma BICOM aparatom, bez dolaska u našu ordinaciju. Kliknite za detaljnije...

AKTUELNO

Bicom aparat

Bicom je skraćenica za bio-communication, što znači komunikaciju sa fizikalno - ultrafinim, a biološki vrlo efikasnim signalima. Aparat je razvijen za medicinske, terapeutske i dijagnostične svrhe, a zasniva se na biorezonantnoj metodi lečenja pomoću oscilacija koje su specifične za čoveka. Polazi se od predpostavke da se u čoveku i oko njega nalazi energetsko polje, čiji je izvor čitav spektar elektromagnetnih oscilacija različitih grupacija ćelija i organa.

Primanje i odašiljanje podataka se vrši preko posebnih elektroda koje su priključene - jedna na ulaz, a druga na izlaz aparata, a povezane sa pacijentom. Izrađene su od posebne legure MS 63, kod koje jebicom aparat 2000 istraživanje pokazalo da ima najveću provodljivost za biološke signale. Putem elektroda aparat uzima informacije iz organizma u vidu talasa, te iste razdvaja na rezonantne (dobre) i disonantne (loše). Zdrave talase pojačava i vraća nazad u telo da ojača normalne funkcije, dok nezdrave talase invertuje i vraća u telo i na taj način poništava njihovo dejstvo. Trakasto propustljivi filter omogućava obradu signala u rasponu od 10 Hz do 150 kHz.

Sama idejna osnova je plod dr F. Morela koji je podelio elektromagnetne signale čovečijeg tela na fiziološke – zdrave oscilacije i na patološke – nezdrave. Ustanovljeno je da su fiziološke oscilacije harmonične i visokokvalitetne i praktično identične kod svih ljudi, za razliku od patoloških, koje su nespecifične i različite kod svakog pojedinca.

Bicom uređaj je nastao 1987. godine na Institutu Regumed u Minhenu pod okriljem H. Bruegmana i F. Morela. Izraz "biorezonantna terapija" je uveo sam H. Bruegman. Osim u Nemačkoj, gde ima preko 8000 Bicom uređaja, prisutan je u celoj Evropi, Americi, Kanadi i Australiji.

razdelnik

Kako do nas


Prijatelj sajta

Navigacija

Copyright © 2015 biokvant.rs. Sva prava zadržana. | Web sajt napravili Sonja Pilja i Marko Rajević